info

"....ขณะนี้โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียลได้เปลี่ยนเวบไซด์ใหม่แล้วค่ะ...."

เข้าสู่เวบไซด์ใหม่..คลิ๊ก..!

 

ศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน ให้บริการการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคกระดูกและข้ออย่างครบวงจรโดยทีม ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทุกสาขาของโรคกระดูกและข้อ โดยใช้การรักษาแบบสหสาขาวิชาชีพซึ่งประกอบไปด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางกระดูกและ ข้อ และทีมวิสัญญีแพทย์ รวมถึงทีมกายภาพบำบัดที่ให้การดูแลหลังการผ่าตัดโดยเฉพาะ พร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย ได้รับมาตรฐานและปลอดภัย

การบริการและการรักษา

 • ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
 • ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
 • โรคทางออโธปิดิกส์ในเด็ก
 • การรักษาโดยการส่องกล้องและเวชศาสตร์การกีฬา
 • ศัลยกรรมการเปลี่ยนข้อเทียม
 • สะโพกเทียม 
 • ข้อเข่าเทียม
 • หัวไหล่
 • ข้อศอก
 • ศัลยกรรมเกี่ยวกับมือ

โรคกระดูกสันหลังเสื่อม

ลักษณะของข้อกระดูกสันหลังมี 3 ระดับ ประกอบไปด้วย กระดูกคอ (Cervical) 7 ท่อน, กระดูกสันหลัง ส่วนอก (Thoracic) 12ท่อน, กระดูกสันหลัง ส่วนเอว (Lumbar) 5ท่อน เชื่อมกันไปต่อกับกระดูกสันหลังส่วนปลายสุดคือ กระดูกก้นกบ เรียกว่า Sacrum & coccyx ระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละข้อมี หมอนรองกระดูกสันหลัง (Intervertebral Disc) แทรกอยู่กึ่งกลาง ทำหน้าที่รับแรงกดและแรงดึงต่อกระดูกสันหลังทั้งหมด มีลักษณะยืดหยุ่นได้เหมือนยางรถยนต์ ซึ่งทำให้กระดูกสันหลังโค้งงอได้เหมือนกระดูกงู ส่วนด้านหลังมีข้อเล็กๆซ้าย-ขวาเชื่อมกันระดับละสองข้อ เรียกว่า ข้อฟาเซ็ต (Facet joint) เป็นจุดหมุน เวลาก้มเงยหรือเอียงตัวซ้ายขวาจะมีการขยับของข้อฟาเซ็ตตลอดเวลา

กระดูกสันหลังเสื่อมเกิดจากสาเหตุใด

มี ผลการวิจัยว่า ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต ที่มนุษย์เรามีอาการปวดหลังจนต้องรับการรักษา ที่เป็นเช่นนี้ อาจเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งในไม่กี่ชนิดที่มีกระดูกสันหลังตั้งฉากกับ แรงโน้มถ่วงของโลก กล้ามเนื้อที่ประคองกระดูกสันหลังต้องทำงานหนักและมีอาการปวดได้ง่าย สาเหตุของโรคปวดหลังที่พบบ่อย เช่น การนั่งหลังโก่ง นั่งบิดตัว ยืนหลังค่อม ใส่รองเท้าส้นสูง การก้มยกของ การนอนบนที่นอนที่นุ่มหรือแข็งเกินไป โรคกระดูกพรุน และความอ้วน เป็นต้น

ข้อบ่งชี้ว่ากระดูกสันหลังเสื่อมหรือไม่

 • มีอาการปวดเรื้อรัง และเป็นปัญหาต่ออาชีพการทำงานและกิจวัตรประจำวันมากกว่า 1 ปี
 • มีอาการชา ร้าวลงขา เดินได้ระยะทางสั้นลง
 • ระหว่างทำการรักษาโดยการทานยาและกายภาพบำบัดแล้ว อาการยังคงเพิ่มขึ้น
 • ผลการตรวจกระดูกสันหลังด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Imaging Resonance หรือ MRI) มีการเสื่อมของหมอนรองกระดูก

การรักษาโรคกระดูกสันหลังเสื่อม การรักษาโรคกระดูกสันหลังเสื่อมเกือบทั้งหมดใช้วิธีอนุรักษ์และกายภาพบำบัด แต่ในรายที่มีอาการรุนแรงจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด ซึ่งมีกรณีชัดเจน อาทิ

 1. กระดูกสันหลังเลื่อนจากข้อเสื่อม เริ่มจากการเสื่อมของหมอนรองกระดูกสันหลัง เมื่อเป็นมากขึ้นถึงระดับหนึ่งจะมีการเสื่อมของข้อฟาเซ็ต ทำให้กระดูกสันหลังระดับนั้นหลวมและโยกคลอน มีการเลื่อนของกระดูกสันหลังมาด้านหน้า และมักมีอาการของภาวะไขสันหลังตีบร่วมด้วย ถ้าเคลื่อนมากจะกดทับเส้นประสาทได้
 2. กระดูกสันหลังคดจากข้อเสื่อม มักเกิดในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี เกิดจากการเสื่อมของหมอนรองกระดูกและข้อฟาเซ็ตหลายระดับ โดยที่ความรุนแรงของการเสื่อมซ้ายขวาไม่เท่ากัน ทำให้เกิดการทรุดไม่เท่านั้นทำให้เกิดการคดขึ้น ในรายที่รุนแรงทั้งที่คดจะไปกดทับเส้นประสาทได้
 3. หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม พบบ่อยและเป็นปัญหาในการรักษา การรักษาที่ไม่ถูกต้องในระยะแรกนำไปสู่อาการปวดหลังเรื้อรังได้ และมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและภาวะทางจิตใจของผู้ป่วย และรักษาแบบอนุรักษ์ด้วยยาและกายภาพบำบัดทำให้อาการดีขึ้นได้แต่บ่อยครั้ง ที่การผ่าตัดจำเป็นต้องทำ

การรักษาโดยวิธีต่างๆ

 1. เจาะรูแล้วฉีด Cement เข้าไปในกระดูกสันหลัง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกสันหลัง ทำในรายกระดูกสันหลังพรุน ทรุดหรือหัก ในคนสูงอายุมากหรือ ไม่จำเป็นต้องผ่าตัด
 2. การผ่าตัดผ่านกล้อง ผ่าตัดเอาหมอนรองกระดูกที่แตกทับเส้นประสาทออกใช้การเจาะรู ทำให้ลดการปวดจากการผ่าตัดและลดระยะเวลาที่ต้องนอนโรงพยาบาลลง แต่ไม่สามารถทำได้ทุกรายต้องพิจารณาเป็นกรณีไป ตามความเหมาะสมของคนไข้แต่ละบุคคล
 3. การผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกแบบแผลเล็ก เป็นการผ่าตัดเอากระดูกทับเส้นประสาทออก แล้วใส่เหล้กดามกระดูก และเชื่อมกระดูกสันหลังข้อที่เสื่อมไม่ให้เคลื่อนไหว โดยใช้เทคนิคแผลเล็กใช้เครื่องถ่าง 2 มิติ ทำให้ลดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อหลัง หายเร็ว ลดการปวดหลังการผ่าตัดได้
 4. การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกสันหลังเทียม รักษาโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือเคลื่อน อาจจะรักษาโดยการผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง ซึ่งได้ผลดีแต่ผลระยะยาวอาจทำให้ข้อกระดูกสันหลังข้อบนหรือข้อล่างที่เชื่อม มีอาการเสื่อมเร็วกว่าที่ควร การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียมจำเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ละเอียดมากกว่านี้สามารถปรึกแพทย์ที่ศูนย์กระดูกและข้อได้ทุกเวลา

โรคกระดูกละข้อ ในปัจจุบันพบได้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีด้วยกันหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุเช่นกระดูกหัก ต่างๆ เอ็นรอบข้อฉีกขาด โรคจากการทำงานเช่นอาการปวดหลัง ปวดคอ นิ้วล็อก โรคโดยกำเนิดเช่นเท้าปุก กระดูกสันหลังคดงอ โรคจากการอักเสบติดเชื้อ แต่ที่เป็นปัญหาและพบได้มากขึ้นเป็นลำดับในปัจจุบันคือโรคเกี่ยวกับความ เสื่อม เช่น ข้อเข่าเสื่อม กระดูกสันหลังเสื่อมตีบแคบ หมอนรองกระดูกต้นคอเสื่อมกดทับเส้นประสาท

ข้อเข่าเสื่อม

เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุโดยพบในเพศหญิงบ่อยกว่าชาย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะพบแพทย์ด้วยอาการปวดเข่าเป็นสำคัญ บางคนอาจจะมาด้วยอาการเดินลำบาก ข้อติดมีเสียงดัง บางคนก็ไม่ปวดมากจะปวดเฉพาะเวลาขึ้นหรือลงบันไดหรือนั่งยองๆ หรือนั่งนานแล้วจะลุกเท่านั้น สาเหตุเกิดจากความเสื่อมของผิวข้อเนื่องจากการใช้งานมาก และเนื่องจากความชราภาพ แต่บางครั้งก็พบในคนไข้ที่อายุน้อย ซึ่งเคยมีประวัติจากการบาดเจ็บของข้อเข่านั้นมาก่อน เช่น เอ็นไขว้ขาด หรือหมอนรองเข่าฉีกขาด หรือกระดูกหักเข้าข้อ หรือบางคนเกิดจากลูกสะบ้าเอียงก็เป็นสาเหตุได้

การรักษา

โรคข้อ เข่าเสื่อม จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด แต่ก็มีวิธีช่วยชลอความเสื่อมดังกล่าวให้ช้าลง จนมีอาการดีขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานยาแก้ปวดอักเสบของข้อ การใช้ยาบำรุงผิวข้อ การฉีดยาเข้าข้อ การส่องกล้องล้างข้อและผิวข้อ หรือแม้แต่การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมในวิธีต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการรักษาของแพทย์ตามความรุนแรงของโรค และอายุของผู้ป่วย

การรักษาด้วยการผ่าตัด

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อ เข่าเทียมแบบแผลเล็ก (TKA QS) เข้ามาช่วย โดยหลีกเลี่ยงการตัดกล้ามเนื้อเหนือลูกสะบ้า รวมถึงใช้ผลิตภัณฑ์ผิวข้อเข่าเทียมที่ได้รับมาตรฐานด้านคุณภาพเข้ามาช่วย ทำให้สามารถลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัด แบบมาตรฐาน รวมถึงช่วยให้ระยะเวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลน้อยลง เพียง 1 วันหลังรับการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถเดินโดยใช้ไม้พยุงช่วย จากนั้นก็จะเดินขึ้นและลงบันไดได้ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ รวมถึงรอยแผลเป็นจากการผ่าตัดจะมีขนาดสั้นเพียง 3-4 นิ้ว นอกจากจากนั้นข้อเข่าเทียมที่เราใช้ยังเป็นข้อเทียมชนิดงอได้มากและตัวรับ น้ำหนักสามารถเคลื่อนไหวได้ ซึ่งจะมีผลทำให้อายุของข้อสามารถใช้งานได้นานขึ้น ยังคงการเดินที่ปกติ ไม่แตกต่างจากข้อปกติมากเกินไป

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี (CAS) IR

การ ผ่าตัดโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยหรือที่รู้จักในแบบที่เรียกว่าเลเซอร์นำวิถี ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อทำให้การผ่าตัดแม่นยำมากขึ้น ช่วยลดอาการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อน้อยที่สุด แผลมีขนาดเล็กลง ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วหลังการผ่าตัด ดังนั้นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์นำวิถีจะส่งผลเรื่องความคงทนของข้อ รวมถึงช่วยให้ข้อมีประสิทธิภาพการใช้งานในระยะยาวได้ ประมาณ 15-20 ปี นอกจากนั้นข้อเทียมที่นำมาใช้เป็นชนิดฐานรองน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ ซึ่งทำให้งอได้มากขึ้น และลดการกร่อนของข้อ มีผลทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นด้วย นอกจากการใช้ Computer Navigationในเปลี่ยนข้อเทียมแล้ว ทางศูนย์ข้อเทียม ยังใช้คอมพิวเตอร์ในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผ่าตัดจัดกระดูก ข้อเข่าโก่ง งอ และการผ่าตัดเสริมสร้างเส้นเอ็นข้อเท้าขาดได้

ข้อดีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบแผลเล็ก

 • ลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
 • รอยแผลเป็นหลังผ่าตัดสั้นเพียง 3-4 นิ้ว
 • เสียเลือดน้อยกว่า และเจ็บปวดน้อยกว่า
 • หลังการผ่าตัด 1 วัน สามารถเดินลงน้ำหนักโดยใช้ไม้พยุงช่วย
 • หลังผ่าตัด 1-2 สัปดาห์ สามารถเดินขึ้นลงบันไดได้
 • ใช้เวลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสั้นกว่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน


เครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล


โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน
670/1 ถ. พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2271-7000  โทรสาร. 0-2271-4454