คลินิก หู คอ จมูก

med09

คลินิก หู คอ จมูก โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและเครื่องมือทันสมัยในการให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคทางหู คอ จมูก

การบริการ
- ตรวจรักษาโรคหู คอ จมูกทั่วไป
- ตรวจรักษาโรคหู คอ จมูกสำหรับเด็ก
- การตรวจวินิจฉัยและผ่าตัดด้วยเครื่องมือพิเศษทางหู คอ จมูก
- การทดสอบภูมิแพ้
- การตรวจการได้ยิน
- การตรวจหูชั้นกลาง
- การตรวจหูชั้นในและระบบประสาท
- การตรวจความสมดุลของการทรงตัว